Květen 2013

Život před dinosaury 2: Kambrium

26. května 2013 v 17:02 | dilophosaur
Opabinia

Strava: Masožravec
Délka: 6,5 cm
Váha: Neznámá
Období: Kambrium

Opabinia je jedním z nejpodivnějších tvorů,kteří kdy byli v burgeských břidlicích nalezeni,a její tělesná stavba nemá obdoby.Hlava nesla 5 očí- čtyři párové a jedno liché uprostřed.Pozornost upoutá hlavně dlouhý ohebný chobot neboli proboscis,který vystupuje z přední strany hlavy a je zakončen luskovitým orgánem s drobnými trny,zřejmě napomáhal pevnému sevření kořisti.Chobotem se pak dostávala potrava k ústům.Tělo opabinií bylo dlouhé,složené z 16 článků.Každý trupový článek nesl pár lupenovitých laloků s žábrami na spodní straně.Na ocase byli tři páry větších laloků odlišného tvaru.


Život před dinosaury: Kambrium

26. května 2013 v 16:42 | dilophosaur
Hallucigenia

Strava: Odumřelé mořské organismy
Délka: 3 cm
Váha: Neznámá
Období: Kambrium

Hallucigenia je podivuhodný červovitý organismus nalezený v burgeských břidlicích v Britské Kolumbii.Pozůstatky hallucigenie byly nalezeny ve vrstvách písčito-jílových břidlic.Žily na dně kambrického moře před 600miliony lety.Když byly hallucigenie poprvé zkoumány stavěli je vědci vzhůru nohama a považovali jejich nohy za chapadélka podávající do úst potravu a jejich ostny za jehlovyté končetiny.Dodnes si nejsou vědci jisti na jaké straně těla měla halucigenia hlavu a jak přijímala potavu.Hallucigenie jsou velmi zvláštní a někteří vědci věří ,že jsou to jen části nějakých větších,zatím neobjevených organismů.


Triceratops

26. května 2013 v 14:47 | dilophosaur
Strava: Býložravec
Délka: 9 m
Váha: 7 t
Období: Křída

Triceratops byl třírohý dinosaurus s krátkým límcem z kosti potažené kůží.Byl to největší,nejtěžší a nejběžnější rohatý dinosaurus v Severní Americe.Roh na nose byl krátký a jeho dva dlouhé rohy nad očima dorůstali velikosti až 90 cm.Uvnitř obrovské hlavy byl mozek o velikosti lidské pěsti.Triceratops se vyznačoval pomalým pohybem na tlustých sloupovitých nohou a oštipoval nizko rostoucí vegetaci zobákem.Dlouhými rohy se bránil při napadení a mnoho fosílií vykazuje jejich poškození vlivem střetu s predátory.Triceratops byl jedním s posledních dinosaurů,kteří vyhynuli.


Diplodocus

26. května 2013 v 9:40 | dilophosaur
Strava: Býložravec
Délka: 27 m
Váha: 10-20 t
Období: Jura

Zkamenělina diplodoka je jednou z nejdelších kompletních koster dinosaura,jež byla kdy nalezena.Jeho délku působí především zvlášť dlouhý krk a ocas.Krk diplodoka má 15 obratlů a jeho ocas 70 obratlů,zužuje se ke konci ocasu až do tenkého biče.Držel krk v horizontální poloze a nebyl schopen jej zdvihnout moc vysoko nad ramena.Kdyby nebyly krční obratle duté,nemohl by krk zvednout vůbec.Diplodocus se pásl na kapradinách,nebo si stahoval níže stromy,aby se dostal na jejich listí.Kapradiny,přesličky a mechy,jimiž se živil,rostly často v bažinatých oblastech,a tak mohl užívat svůj krk,aby na ně dosáhl a sám se neprobořil.


Coelophysis

25. května 2013 v 21:28 | dilophosaur
Strava: Masožravej
Délka: 2,5-3 m
Váha: 15-30 kg
Období: Trias

Coelophysis byl raným saurischidním dinosaurem s dlouhým,ale lehkým tělem.Na jediné lokalitě bylo nalezeno přes sto jedinců různého stáří.Toto velké seskupení se zřejmě nacházelo u vodního toku,když se napájeli vodou,kde je zastihla povodeň.Díky dutým kostem byl coelophysis lehký a mrštný dravec.Tříprsté horní končetiny s ostrými drápy užíval k lapení kořisti.Hlavu měl coelophysis dlouhou,zašpičatělou,s čelistí plnou malých pilovitých zubů.Lovil malé savce,plazy a ryby.V dobře zachovaném žaludku se našli kosti mláďat,z čehož se usuzuje,že požíral své potomstvo.


Dilophosaurus

25. května 2013 v 21:09 | dilophosaur
Strava: Masožravec
Délka: 6-7 m
Váha: 300-450 kg
Období: Jura

Dilophosaurus bloudil jurskou stepí se zakrslými křovinami a řídkými lesy v honbě za kořistí.Byl zdaleka rozlišitelný díky svým dvěma tenkým kostěným srpkovitým hřebenem na hlavě.Hřebeny byly příliš křehké pro boj,tak pravděpodobně pouze upravovaly jeho vzhled.U samců dilophosaura měly opticky zvětšit hlavu,a tím zastrašit nepřítele,nebo měl být díky nim atraktivnější pro samice.Dilophosaurus měl duté kosti,mrštné končetiny a dlouhý ocas.To vše z něj dělalo velmi rychlého a nebezpečného lovce.Čelist měl volnou,takže nebyla dost silná pro zabití oběti.K uchvácení oběti,případně i trhání mršin sloužily ostré drápy na nohou.