Červen 2013

Moje sbírka 3

29. června 2013 v 17:34 | dilophosaur
Tak je tu zatím poslední část.
Svlečka- Hroznýš královský
Svlečka-Úžovka červená

Moje sbírka 2

25. června 2013 v 15:50 | dilophosaur
Tak je tu druhá část Usmívající se.
Trilobit- druh bohužel nepoznám.

Ryba- hodně zachovalá

Therizinosaurus

25. června 2013 v 7:37 | dilophosaur
Strava: Býložravec
Délka: 10-12 m
Váha: 3-6 t
Období: Křída

Therizinosaurus je důkazem toho že příroda se nevyzpitatelná.Podle kosterních nálezů byli předci Therizinosaura draví theropodi menšího vzrůstu.Průbehem evoluce se však z masožravce stal klidný,pomalý býložravec velkého vzrůstu a s velmi bizarními zbraněmi.Therizinosaurus (Ještěr s kosou) byl největším dnes známím therizinosauridem.Dorůstal délky 10-12 m a hmotnosti 3-6 tun (čímž patřil k největším známím theropodům vůbec).Tento poměrně podivný dinosaurus s velkými drápy (až přes 1 metr dlouhé) a pažemi dlouhými až 2,5 m.Když byli drápy poprvé objeveny vědci si mysleli že patří velké želvě.Žil před 72-68 miliony let (v období svrchní křídy) na území dnešního Mongolska.Je pravděpodobné,že i Therizinosaurus byl opeřený,stejně jako jeho blízký příbuzný Beipiaosaurus inexpectum.


Liopleurodon

25. června 2013 v 7:09 | dilophosaur
Strava: Masožravec
Délka: 12-15 m někde se však uvádí i 25-28 m
Váha: Vědci jistě neví kolik vážil.Odhaduje se kolem 100 tun
Období: Jura

Liopleurodon byl obrovský masožravý mořský plaz,který žil před 160-155 miliony let (stupeň callov) ve střední juře.Nepatří však mezi dinosaury,kteří se vyvynuli pouze na souši.Sa svými čtyřmi ploutvemi byl vytrvalý plavec.Ačkoliv tyto čtyři ploutve nebyli zas tak dobré k plavání,dokázal velmi prudce zrychlit,což je velmi důležité pro dravce,kteří útočí ze zálohy.Studie lebky prokázala,že svým čichem dokázal zachytit určité pachy.Kuželovité zuby v tlamě mohly dorůst až 30 cm,což je přibližně dvojnásobná délka zubů průměrně velkých dinosaurů.S největší pravděpodobností měl Liopleurodon velmi málo nepřátel,do jeho jídelníčku patřili zejména žraloci.Pravděpodobně se jedná o jednoho z největších masožravých tvorů,kteří kdy na zemi žili.


Moje sbírka 1

23. června 2013 v 14:27 | dilophosaur
Odborné názvy odemně nechtějte Smějící se.

Zub- zřejmě nějaký druh žraloka


Zub- asi Jeskyní medvěd či Hyena

Parasaurolophus

23. června 2013 v 7:33 | dilophosaur
Strava: Býložravec
Délka: 9-11 m
Váha: 3-4 t
Období: Křída

Parasaurolophus (téměř jako Saurolophus) byl poměrně velký,9-11 m dlouhý býložravý dinosaurus ze skupiny Ornithopoda.Známý je z dobře zachovalých fosilních pozůstatků.Před 75-73 miliony let (svrchní křída) obýval západ Severní Ameriky.Podobně jako jiní velcí Ornithopodi,i tři až čtyři tuny těžký Parasaurolophus se obyčejně pohyboval po všech čtyřech končetinách.V případě potřeby se však dokázal vztyčit na zadní končetiny (třeba při běhu).Tento rod patří mezi hadrosauridy vyznačující se dutým kostěným hřebenem na hlavě,který byl napojený na dýchací cesty.Kostěný hřeben tohoto dinosaura byl až 180 cm dlouhý,připomínal trubici a směřoval dozadu.Samice mývaly hřeben o něco kratší než samci.Počítačová animace ukázala,že díky kostěnému hřebenu dokázal vydávat různé impozantní hlasité zvuky.Mnozí vědci též předpokládají,že dodával zvířeti citlivý čich.


Quetzalkoatlus

22. června 2013 v 12:23 | dilophosaur
Strava: Mrchožrout, Rybožravec
Rozpětí křídel: Až 12 m
Váha: 200-250 kg
Období: Křída

Quetzalkoatlus byl zřejmě jedním z největších létajících tvorů všech dob.Žil v období svrchní křídy před 70-65 milionů let na území dnešního Texasu.Vyskytoval se však zřejmě na většině území Severní Ameriky ( dokládá to krční obratel nalezený v Montaně který zřejmě patřil tomuto druhu.Podobně velkými ptakoještěry byly i Arambourgiania a Hatzegopteryx.Tento gigantický ptakoještěr dosahoval rozpětí křídel až 12 m,což je stejná velikost kterou dosahují malá dopravní letadla.Měl velmi dlouhý krk (kolem 3 m) a hlavu která možná přesáhla 2,5 m.Živil se pravděpodobně rybolovem nebo kroužil nad krajinou a hledal mršiny jako dnešní supi.


Sinosauropteryx

22. června 2013 v 12:03 | dilophosaur
Strava: Masožravec
Délka: 1-1,2 m
Váha: Neznámá
Období: Křída

Sinosauropteryx (Čínské ještěří křídlo) byl malým dravým dinosaurem,který žil v oblasti dnešní Číny před 125 miliony lety.Byl nalezen v souvrství Yixian.Jeho blízkým příburným byl zřejmě evropský druh Compsognathus longipes kterému se také značně podobal.Sinosauropteryx je proslulý díky tome, že byl prvním primitivním dinosaurem,u kterého byly objeveny otisky pernatého pokryvu těla.Peří mohl používal pro udržování teploty či jej používal při námluvách.Drobná pera tohoto dinosaura značně připomínají peří dnešního ptáka kiwi z Nového Zélandu.Proto je některými považován za vývojově primitivního ptáka.V žaludku tohoto dravého dinosaura byly objeveny čelisti drobných křídových savců které zřejmě Sinosauropteryx lovil.