Červenec 2013

Oviraptor

5. července 2013 v 19:41 | dilophosaur
Strava: Šnekožravý,jsou i domněnky že se mohl živit i vršinami.
Délka: 2 m
Váha: Kolem 33 kg
Období: Křída

Oviraptor (Zloděj vajec) byl přibližně 2 m dlouhý a kolem 33 kg vážící,opeřený dinosaurus, zástupce theropodů z čeledi Oviraptoridae.Žil asi před 75 miliony let (svrchní křída,stupeň kampán) na území dnešní centrální Asie.Je známý z pozůstatků jednoho druhu O.philoceratops.K tomuto rodu byl sice původně přiřazen i Oviraptor molgoliensis,ten byl však později přeřazen pod nový rod Rinchenia.Byla také nalezena zkamenělá hnízda a embrya.Oviraptor disponoval krátkou a vysokou hlavou se zvláštně tvarovaným zobákem a velkými drápy na předních končetinách.Zobák nebyl jedinou zvláštností jeho lebky.Měl také kostěný hřeben na hlavě a z patra mu rostly do dutiny ústní dva kostěné výrůstky.Podle prvního nálezu (pozůstatky Oviraptora ležely v blízkosti hnízda Protoceratopse) se předpokládalo,že se živil vejci ostatních dinosaurů.Po přezkoumání v 90.letech minulého století se ale zjistilo,že hnzdo bylo ve skutečnosti Oviraptoří.Dnes platí předpoklad,že se Oviraptoři živili měkkýši,zejména vodními,kterým dokázal silným zobákem lehce rozlomit schránky.Není však vyloučené,že se vejci ostatních dinosaurů rovněž přiživoval.